GRE Kursu

GRE (Graduate Record Examination) Amerika ve diğer ülkelerde İngilizce eğitim veren üniversitelerde; mühendislik ve sosyal bilimler başta olmak üzere yüksek lisans ve doktora alanlarında eğitim almak isteyen öğrencilerin girmeleri gerektiği bir sınavdır.

Kurumumuzda General Test Dil Beceri dersleri verilmektedir.

Sözel Bölüm, Sayısal Bölüm ve Analitik Yazma Bölümü (Essay) olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Sözel Bölümde öğrencilerin kelime ve kavram ilişkisini tanıyıp analiz etmeleri, okudukları metni sentezleyip değerlendirmeleri sınanır. Analitik yazma bölümü öğrencilerin analitik yazma becerilerini test eder.

Essay’lerinde fikirlerinin etkili bir şekilde desteklenip desteklenmediğine bakılır. Merkezimizde GRE dersleri Boğaziçi Üniversitesi’nde emekli uzman hocalar tarafından bire bir olarak verilmektedir.

Bizi Takip Edin

Bize Ulaşın