İngilizce Seviye A2

Online İngilizce Seviye A2 Dersleri

 

Minimum Başlangıç Düzeyi: Beginner

Nitelikli bir İngiliz öğretmen ile online dersler: Genel İngilizce A2 Seviyesi

Genel İngilizce A2 online kursumuz, dilde ilerleme kaydetmek isteyen Pre-intermediate İngilizce seviyesine sahip kişiler içindir. A2’deki tipik öğrenciler, kişisel bilgiler ve günlük yaşamla ilgili basit İngilizce’yi kullanabilir ve anlayabilir, ancak daha az aşina oldukları şeyler hakkında konuşmakta zorlanırlar. Çevrimiçi İngilizce öğretmeninizle, daha önce A1 seviyesindeki edindiğiniz temel bilgileri esas alarak, kelime bilginizi genişletecek ve İngilizce dilbilgisi hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

 

General English A2 online course outcomes:

By the end of this course you will be able to:

– Read and understand the main ideas of a variety of texts
– Participate effectively in a short conversation using appropriate language and understand the main ideas in short oral communications
– Produce a range of text types using coherent and cohesive paragraphs in an adequately developed response
– Demonstrate control of a range of grammatical structures with minor inconsistencies

 

Sample syllabus:

Functions:
Describing habits and routines
Describing people
Describing things
Requests
Suggestions
Advice
Invitations
Present Continuous for arrangements
Obligations and necessity

Grammar:
Verb forms
Imperatives
Present Simple
Present Continuous
Past Simple
Past Continuous
Used to
Going to
Present Continuous for the future (arrangements)
Future time (will and going to)
Present Perfect
Gerund and infinitive

Vocabulary:
Food and drink
Things in the town, shops and shopping
Travel and services vocabulary
Objects and rooms
Adjectives: personality, description, feelings
Hobbies
Holidays
Jobs
Leisure activities
Education

Bizi Takip Edin