IELTS

IELTS, uluslararası geçerliliği olan dil yeterliliğini ölçen bir sınavdır. Dört bölümden oluşmaktadır: dinleme, okuma, yazma ve konuşma. Genel ve akademik olarak ikiye ayrılır. Üniversiteler tarafından kabul görülen sınav akademik olandır.

Dinleme Bölümü: (30 Dk)

Dinleme bölümü dört kısımdan ve yaklaşık 40 sorudan oluşmaktadır. Bu bölüm 30 dk sürmektedir; ancak bölüm sonunda öğrencilere cevaplarını cevap kâğıtlarına geçirmeleri için ekstra 10 dk verilmektedir. Dinleme bölümünde diyalog ve monolog şeklinde olan konuşmaların zorluk derecesi giderek artmaktadır. Soru türleri çoktan seçmeli, boşluk doldurma, cümle tamamlama, form doldurma ve tablo tamamlama şeklindedir.

Okuma Bölümü (60 dk)
Okuma bölümü her biri 800 kelimeden oluşan ve yaklaşık 40 sorunun sorulduğu üç farklı bölümden oluşmaktadır. Bu bölümde de zorluk derecesi giderek artmaktadır. Soru türleri çoktan seçmeli, boşluk doldurma ve özetleyici sorulardan oluşur. Öğrencilerden cevaplarını cevap anahtarına geçirmeleri beklenir.

Yazma bölümü (60 dk)

Yazma bölümünde öğrencilerden iki kısmın tamamlanması beklenmektedir. Birinci bölümde öğrencilerden grafik ve tablo ve bu gibi görselleri analiz edip yorumlamaları ve özetlemeleri beklenir. İkinci bölümde ise verilen konu hakkında “essay” yazmaları gerekmektedir. Yazma bölümü sırasıyla 20 ve 40 dk olmak üzere toplamda 60 dakikadır.

Konuşma Bölümü (15 dk)

Konuşma bölümünde üç aşama vardır. Öğrenci birinci bölümünde genel konular hakkında konuşur. İkinci bölümde verilen kartlar üzerindeki konu hakkında fikirlerini belirtir. Üçüncü bölümde ise ikinci bölümdeki konu hakkında daha ayrıntılı konuşulur.

Dinleme Bölümü 30 dakika
Okuma Bölümü 60 dakika
Konuşma Bölümü 15 dakika
Yazma Bölümü 60 dakika

Total: 2 saat 45 dakika

IELTS sınavının notlandırma aralığı 1 ile 9 arası değişmektedir. Her bir bölüm için 1 ile 9 arası bir not verilir. Notlandırma tam (ör: 7, 8) ve yarım (ör: 6,5;7,5) olarak veriliyor. Dört bölümün ortalaması alınarak genel not hesaplanır.

Dinleme 1-9
Okuma 1-9
Yazma 1-9
Konuşma 1-9

Toplam: Dört bölümün ortalaması alınarak 1 ile 9 arasında puanlanıyor.

Bizi Takip Edin

Bize Ulaşın